เลือกหมวดหนังสือ :
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดุแลเด็ก ไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม  [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
 
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการฯ รอบเดือนตุลาคม 2559 (หลังอบรม 3 เดือน) [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการฯของข้าราชการครู รอบเดือนเมษายน 2561 [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
 
หารือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1943