เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
เชิญท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งร่วมประชุมรับฟังเเละซักถามเรื่องบริหารงานบุคคลฯ [ 25 พ.ค. 2559 ]  
 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2559 ]  
 
การคัดเลือโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" [ 24 พ.ค. 2559 ]  
 
เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 23 พ.ค. 2559 ]  
 
เรื่อง การโอนเงินอุกหนุนเฉพาะกิจ [ 17 พ.ค. 2559 ]  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และประเมินคุณลักษณะเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 26 พ.ค. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [872]