เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่ง ในวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ [ 29 ก.ค. 2558 ]  
 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [ 29 ก.ค. 2558 ]  
 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]  
 
โครงการอบรม "การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นจากระบบซี (PC) เป็นระบบแท่ง (Brandband) จังหวัดตาก [ 28 ก.ค. 2558 ]  
 
หนังสือตอบรับขอตัวข้าราชการเป็นกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก [ 29 ก.ค. 2558 ]  
 
รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ี่ [ 29 ก.ค. 2558 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [720]