เลือกหมวดหนังสือ :
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างขีดความสามรถท้องถิ่นอำเภอ/จังหวัด [ 27 ก.พ. 2552 ]    อ่าน 603 
 
ซักซ้อมหลักการและแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.พ. 2552 ]    อ่าน 638 
 
การเตรียมความพร้อมในการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล [ 27 ก.พ. 2552 ]    อ่าน 623 
 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจอันเป็นหน้าสาธารณะ (Pubile Function) [ 26 ก.พ. 2552 ]    อ่าน 633 
 
<< หน้าแรก...     1874      1875      1876      1877     (1878)     1879      1880      1881