ทต.บ้านตาก นายกธีรชัย บัวติ๊บ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก และปลัดนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาก พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุวาตภัยเทศบาลตำบลบ้านตาก [ 21 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 3
 
 

 
 
ทต.บ้านตาก นายกธีรชัย บัวติ๊บ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก และปลัดนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาก พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา \\\"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\\\" ทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาก [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 8
 
 

 
 
อบต.ด่านแม่ละเมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมากล่าวเปิดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ สำนักงานยุติธรรม สาขาแม่สอด [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 4
 
 
         
 

 
 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 1
 
 

 
 
อบต.พระธาตุ ซ่อมแซมไฟและเปลี่ยนหลอดไฟกิ่ง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยสลุง [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 1
 
 

 
 
อบต.แม่อุสุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์กาแฟ [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 2
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 945