ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2557 เวลา 14.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 741 ท่าน