โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชี e-LAAS  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2558 เวลา 16.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 928 ท่าน