ยุทธศาสตร์ "3 คืน" ของท่าน ผวจ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2557 เวลา 15.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1344 ท่าน