แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์Evidence-based Integrity &Transparency Assessment  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2558 เวลา 16.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2850 ท่าน