สอบถามและซื้อได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ
 
คู่มือเตรียมสอบ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2556 เวลา 20.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 805 ท่าน