หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   การับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   19 มี.ค. 2552 914
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เทศบาลเมืองตาก   18 มี.ค. 2552 1590
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชี้แจงความล่าช้าของการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้   11 มี.ค. 2552 1036
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสัมนาการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552   4 มี.ค. 2552 922
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบคณะฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552   3 มี.ค. 2552 1609
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอนข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   26 ก.พ. 2552 1038
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงนามโอนภารกิจด้านการศึกษา   26 ก.พ. 2552 936
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงนามการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)   26 ก.พ. 2552 1007
โอนย้าย/รับสมัคร   การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   25 ก.พ. 2552 1015
โอนย้าย/รับสมัคร   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน   25 ก.พ. 2552 1086
<< หน้าแรก...     378      379      380      381     (382)     383