หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมากล่าวเปิดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ สำนักงานยุติธรรม สาขาแม่สอด   20 มิ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   20 มิ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ซ่อมแซมไฟและเปลี่ยนหลอดไฟกิ่ง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยสลุง   20 มิ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   20 มิ.ย. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่อุสุ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์กาแฟ   20 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยขยายไหล่ทาง (สายหลัก) บ้านมูเซอ หมู่ที่ 6 – บ้านต้นมะม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 มิ.ย. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน คสล.จากถนน 1175 ถึงลานตากพืชผล หมู่ที่ 5 บ้านแม้วขุนห้วยตาก   20 มิ.ย. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.จากถนน 1175 ถึงลานตากพืชผล หมู่ที่ 5 บ้านแม้วขุนห้วยตาก   20 มิ.ย. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศโครงการปรับปรุงถนน คสล.จากถนน 1175 ถึงลานตากพืชผล หมู่ที่ 5 บ้านแม้วขุนห้วยตาก   20 มิ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากนานายอิน ใจนาถึงบ้านกระเหรี่ยงเหนือ (ต่อยอด) หมู่่ที่ 6   20 มิ.ย. 2561 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1701