หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   21 ส.ค. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนัส สืบสาตร์ หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   21 ส.ค. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุผาแดง   นายอำเภอแม่สอด เข้าร่วมประชุมโครงการตรวจนิเทศการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สอด   21 ส.ค. 2561 3
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการอบรมเยาวชนคนไอซีที”   21 ส.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น      21 ส.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่มีปัญหาเรื่องนมแม่ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำหวัน จัดกิจกรรมวันแม่เนื่องในที่ 12 สิงหาคม ประจำปี 2561   21 ส.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น   สมาชิกสภา อบต.แม่ตื่นประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่1/2561   21 ส.ค. 2561 4
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1776