หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายอิน ใจนา หมู่ที่ 6   20 มิ.ย. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายอิน ใจนา ถึงบ้านกระเหรี่ยงเหนือ (ต่อยอด) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยพูล ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   20 มิ.ย. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมติดตั้งเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองห้วยทราย   20 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ   20 มิ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่อุสุ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ดำเนินการโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561   20 มิ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบีบน บจ 9896 ตาก กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา   20 มิ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540   20 มิ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายผาลาดแม่กุหลวง หมู่ที่ 2 บ้านผาลาด   20 มิ.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   กั้นน้ำบริเวณสระน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ   19 มิ.ย. 2561 5
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1701