หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมตามโครงการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 0
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า   21 ส.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายพิทักษ์ สาคร นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า/นายเมธี พีรยพงศ์ ปลัดเทศบาล ร่วมเปิดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนวังเจ้าหน้าฟาร์ม   21 ส.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ส.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังประจบ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร พนักานจ้าง   20 ส.ค. 2561 16
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.วังประจบ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร พนักานจ้าง   20 ส.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   เรื่องการประชาสัมพันธ์การประชุมสภา   20 ส.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TK - ๔๗๙ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ส.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ส.ค. 2561 2
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1776