หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “คณะผู้บริหารและกองการศึกษาตรวจเยี่ยมการดำเนินการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ต.แม่ตาว”   19 มิ.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “คณะผู้บริหารและกองการศึกษาตรวจเยี่ยมการดำเนินการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ต.แม่ตาว”   19 มิ.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องนัำให้บริการประชาชน หมู่ที่ 1 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก   19 มิ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ประชาสัมพันธ์คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา    19 มิ.ย. 2561 6
ข่าวกิจกรรม อบต.พะวอ   โครงการ รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันโรคเอดส์   19 มิ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร อบต.รวมไทยพัฒนา   19 มิ.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   รับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยม่วง   19 มิ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายคริสตจักรใหม่) หมู่ที่ 10 บ้านลีซอ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิ.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบำรุงรักษาป่าชุมชนและปลูกป่า และร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทำฝายชะลอน้ำและปลูกหญ้าแฝก วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หมู่ที่ 11 บ้านศรีคีรีรักษ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   19 มิ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   ร่วมซ่อมแซมถนนสาย 105 (แม่ระมาด - ท่าสองยาง)   19 มิ.ย. 2561 6
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1701