ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 93 
 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 [ 24 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 203 
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวีสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ฯ พ.ศ.2561 [ 28 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 154 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2561 ชุดที่ 3 [ 28 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 294 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2561 ชุดที่ 2 [ 28 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 197 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2561 ชุดที่ 1 [ 28 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 229 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 38