สอบถามวาระประชุม ก.พ.55 (ถูกหรือไม่)
 

จพง.พัสดุเงินเดือนปัจจุบัน 8800 บาท ระดับ 2 มติที่ประชุม ก.อบต.ให้เลื่อนเป็นระดับ 3 เงินเดือนปรับเป็น  9,140 บาท (ประชุม ก.อบต. 22 ก.พ.55) อบต.โป่งแดง

เขียนโดย   คุณ สอบถาม

วันที่ 6 มี.ค. 2555 เวลา 14.15 น. [ IP : 118.172.213.249 ]  
 

ถูกต้องแล้วครับ

เขียนโดย   คุณ พี่น้อง

วันที่ 26 เม.ย. 2555 เวลา 09.59 น. [ IP : 118.172.212.27 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)