เปลี่ยนสายงาน
 
 

อยากสอบเปลี่ยนสายงานนวช.การเงินมีที่ใหนเปิดสอบบ้างแจ้งข่าวด้วยนะ

เขียนโดย   คุณ nssasang8808@hotmail.com

วันที่ 6 ส.ค. 2552 เวลา 12.06 น. [ IP : 125.26.73.30 ]  
 

มีปลัดอบต.ระดับ6 ที่ใหนว่างครับ ใครรู้ช่วยบอกด้วยครับ

เขียนโดย   คุณ รองปลัด 6

วันที่ 7 ส.ค. 2552 เวลา 15.11 น. [ IP : 118.175.210.142 ]  
 

สำหรับการเปลี่ยนสายงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น นั้นสามารถกระทำได้และถือเป็นส่วนหนึ่งที่ ก.กลางกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานส่วนท้องถิ่น  แต่ทั้งนี้  การเปลี่ยนสายงานสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น นั้นมีหลายวิธีการ ตัวอย่างเช่น  การเปลี่ยนสายงานโดยการเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือกรณีของการสอบคัดเลือกได้กรณีดังกล่าวนี้จะต้องเรียงตามลำดับที่ กรณี อปท.มีตำแหน่งว่างและมีพนักงานที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3-5 ในสังกัดเป็นผู้สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกได้ยัง อปท.อื่น หรือ ก.จังหวัดอื่น ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (คุณวุฒิปริญญาตรี) ในตำแหน่งเดียวกัน หรือว่าเป็นกลุ่มงานเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ว่างอยู่ ก็อาจจะพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวได้ โดยการประสานเจ้าของบัญชีให้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้  ดังนั้น  ไม่ว่าจะบัญชีสอบแข่งขันได้ หรือบัญชีสอบคัดเลือกได้   ขอให้เราเข้าใจถึงหลักคิดของ ก.กลางในการออกมาตรฐานทั่วไปก่อนว่า เป็นการสอบวัดผลเพราะฉะนั้น  การบรรจุก็ดี  หรือการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์การย้ายโดยประสานการโอนก็ดีจะต้องเรียงตามลำดับที่ ซึ่งได้ผ่านการวัดผลมาแล้วนะครับ  ส่วนเรื่องการรับรองบัญชีโดยไม่ต้องเรียงตามลำดับที่  นั้น เป็นกรณีอื่นที่ ก.กลางกำหนดในหลักเกณฑ์การย้ายซึ่งช่องทางในการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง  นั้น อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร อปท.   เพราะสิทธิของผู้สอบแข่งขันได้ในการเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชี  ไม่ได้ผูกพันต่อการที่ผู้บริหาร อปท.จะใช้ดุลยพินิจในการสรรหาช่องทางอื่น   เพราะผู้บริหารมีอำนาจในการบรรจุและแต่งตั้งฯลฯ โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด ตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542  นอกจากการเปลี่ยนสายงานกรณีข้างต้น สถ.  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นยังได้เปิดอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน  แต่ค่าใช้จ่ายก็พอสมควรนะครับ (ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าถึงรุ่นไหนๆ กันแล้ว  และเก็บตังค์แพงเพิ่มขึ้นป่าวก็ไม่รู้)  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารในการวางแผนเรื่องการบริหารบุคคลของ อปท.  แต่ทั้งนี้  ทั้งนั้น  ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.กลางกำหนดนะครับ…  ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

เขียนโดย   คุณ แค่มีความสนใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นน่ะครับ

วันที่ 7 ส.ค. 2552 เวลา 16.20 น. [ IP : 210.246.178.51 ]  
 

ในจังหวัดตาก ตอนนี้ไม่มีปลัด อบต.ระดับ 6 ว่างเลย
แต่มีปลัด อบต. ว่าง 1 แห่ง
คือ ปลัด อบต. ระดับ 7 อบต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง


เขียนโดย   คุณ เก้าธันวา

วันที่ 11 ส.ค. 2552 เวลา 13.58 น. [ IP : 118.172.147.5 ]  
 

รายละเอียดประกาศสอบคัดเลือกของ อบต. โนนคอม
หากอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก ให้สอบถามที่ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก
หรือ ขอรับ fax รายละเอียดที่ 0-5551-5246
ติดต่อกับ ผู้ที่รับผิดชอบงาน ก.อบต.

เขียนโดย   คุณ เก้าธันวา

วันที่ 11 ส.ค. 2552 เวลา 14.09 น. [ IP : 118.172.147.5 ]  
 

อยู่ต่างจังหวัดค่ะขอทราบรายละเอียดประกาศสอบคัดเลือกของ อบต. โนนคอม  จะไปสมัครแต่ไม่รู้จะเตรียมตัวอย่างไร  กรุณาส่งให้ด้วยยค่ะ nssasang8808@hotmail.com


เขียนโดย   คุณ การเงินตัวน้อย

วันที่ 15 ส.ค. 2552 เวลา 16.53 น. [ IP : 202.41.167.241 ]  
 

หากมีการสอบเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขอความกรุณาส่งข่าวบ้างนะคะ
Payaousuk@hotmail.com

เขียนโดย   คุณ พเยาว์ สุขนิคม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 15 ส.ค. 2552 เวลา 17.10 น. [ IP : 125.25.149.196 ]  
 

ขอความกรุณาช่วยส่งรายละเอียดสอบเปลี่ยนสายงานของ อบต.โนนคอม ให้ด้วยนะครับ อยากสอบเปลี่ยนสายงานนะครับ E-mail : akkarapol_2525@live.com  ขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 17 ส.ค. 2552 เวลา 11.17 น. [ IP : 203.113.20.199 ]  
 

อยากทราบบัญชีราชชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข ตำแหน่ง นวก.บช. ของ อบต.น้ำรึม ใครทราบบ้างไหมค่ะ

เขียนโดย   คุณ ผู้เข้าสอบ

วันที่ 17 ส.ค. 2552 เวลา 13.20 น. [ IP : 222.123.159.6 ]  
 

รายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข
ลงใน website ของ สถ.จ.ตาก แล้ว
เมื่อวันที่ 18 ส.ค.52
หัวข้อ ประกาศ คกก.สอบคัดเลือก --ต่างสายงาน


เขียนโดย   คุณ เก้าธันวา

วันที่ 18 ส.ค. 2552 เวลา 15.55 น. [ IP : 210.246.178.51 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [13]