ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ  239 0 13 พ.ค. 2559
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ  194 0 11 พ.ค. 2559
การประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจ  244 0 5 ก.ย. 2557
สอบถามการเลื่อนระดับ  300 0 29 ส.ค. 2557
อยากทราบเรื่อง การเปิดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   256 0 17 มิ.ย. 2557
มติ กทจ เดือน พฤศจิกายน 2556 ไม่มีหรอ   331 0 16 ธ.ค. 2556
สอบถามวาระประชุม ก.พ.55 (ถูกหรือไม่)  418 1 26 เม.ย. 2555
หนังสือส่ง  454 0 9 ธ.ค. 2554
เรื่องวาระการประชุม  667 0 8 ธ.ค. 2554
ต้องการคำตอบ  404 0 3 ธ.ค. 2554
  (1)     2