ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ  252 0 13 พ.ค. 2559
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ  207 0 11 พ.ค. 2559
การประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจ  267 0 5 ก.ย. 2557
สอบถามการเลื่อนระดับ  321 0 29 ส.ค. 2557
อยากทราบเรื่อง การเปิดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   272 0 17 มิ.ย. 2557
มติ กทจ เดือน พฤศจิกายน 2556 ไม่มีหรอ   343 0 16 ธ.ค. 2556
สอบถามวาระประชุม ก.พ.55 (ถูกหรือไม่)  432 1 26 เม.ย. 2555
หนังสือส่ง  468 0 9 ธ.ค. 2554
เรื่องวาระการประชุม  681 0 8 ธ.ค. 2554
ต้องการคำตอบ  424 0 3 ธ.ค. 2554
  (1)     2